16.03.2020

Visio vahvistui: Herea on teollisuusyritysten näkyväksi tekijä

Herea terävöitti yrityksen strategiaa Strateginen johtaminen® -ohjelmalla. Ohjelmaan osallistuivat Herealta Eliina Puijola ja Maija Anttila. Kouluttajaksi valittiin LMI Finlandin johtajuuskehittäjä Marica Lassus, sillä hänellä on kokemusta sekä viestintä- että teollisuusalalta.

Strategia jalkautettiin Herean yhteisellä strategiapäivällä, jossa jokainen teki henkilökohtaisia tavoitteita yrityksen painopistealueisiin liittyen. Strategiapäivässä vietiin eteenpäin samalla koko tuotekehitystä.

Keskittyminen teollisuuteen ja uusiutuvan energian yrityksiin

Strategiatyön aikana muotoutui ajatus siitä, että Herean visiona on olla teollisuusyrityksen näkyväksi tekijä. Myös Herean palvelutuotteet suunnitellaan juuri teollisuusyrityksille, heidän tarpeisiinsa ja kokoluokkaansa. Kun viestintää tehdään pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti riittävällä volyymilla, yritykset saavat tavoitteidensa mukaista näkyvyyttä ja uusia asiakkaita.

Tulevaisuudessa Herea keskittyy uusiutuvan energian yrityksiin, metallialan yrityksiin, kuten koneistukseen ja laserleikkaukseen, sekä yrityksiin, jotka palvelevat näitä yrityksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi turvallisuuteen ja laatuun liittyvät yritykset, logistiikkayritykset, it-yritykset ja taloushallintoalan yritykset.

– Nämä ovat meille oikeat asiakasryhmät, sillä näillä aloilla on valtava kasvupotentiaali. Kyseisillä yrityksillä on yleensä tarve popularisoida viestintää, ja se onnistuu humanistin ja insinöörin hyvällä yhteistyöllä. Meitä myös aidosti innostaa insinööriosaaminen ja sen esilletuominen, Puijola kertoo.

Lassuksen mukaan Herealla on ”oikeankokoiset palvelut” pk-yrityksille.

– Palveluiden miettiessä lähdetään liikkeelle oikeasta päästä, eli selvitetään ensin toiminnan ja brändin perusasiat, joiden tukemiseksi kehitetään sopiva tuotekokonaisuus, joka vastaa yrityksen tarpeisiin, Lassus sanoo.

No Corporate bullshit

Yksi keskeinen ajatus Herean tekemissä sisällöissä on alusta asti ollut se, että niissä tuodaan selkeästi esille konkreettiset hyödyt. Tekstit kirjoitetaan niin, että jokainen ymmärtää, mistä asiassa on kyse. Jos sisällöt tehdään liian yleisellä tasolla, tekstit eivät herätä tunteita, eikä niihin voi samaistua.

Lassuksen mukaan Herean vahvuus onkin suorassa ja konstailemattomassa sisällöntuotannossa, joka pohjautuu yrityksen toiminnan ja olemisen ymmärtämiseen.

– Herea tekee viestintää ilman yritysviestinnässä usein yliviljeltyjä trendikkäitä termejä. Tällöin teksti näyttää ja kuulostaa hienolta, mutta asiasisältö jää heikoksi. Tähän kyllästyy äkkiä, ja jargonia käyttävät yritykset myös näyttävät samanlaisilta, Lassus sanoo.

Kuka teille tekee tätä viestintää?

Herean strategiana on ollut aiemminkin teollisuusyrityksiin keskittyminen, mutta ajatus kirkastui strategiatyön aikana. Viime vuosien aikana Herea on tullut tunnetuksi asiakkailleen tekemän viestinnän kautta, mikä antaa osviittaa siitä, että oikealla tiellä ollaan.

Asiakkailta kysytäänkin usein: ”Kuka teille tekee tätä viestintää?”

– Olemme saaneet palautetta, että teollisuuspuolella tekemämme viestintä erottuu, sillä se on raikasta ja erilaista. Suhtaudumme asioihin ennakkoluulottomasti, eikä asiakkaiden osaaminen ole välttämättä meille ennestään tuttua. Siksi osaamme ihmetellä oikeita asioita ja nostaa ne kaikkien nähtäville, Puijola kertoo.

Lassus törmäsi Herean tekemään viestintään jo ennen strategiatyötä, kun hän valmensi yritystä, jolle Herea teki viestintää. Hän huomasi heti, että viestintää toteutettiin eri tavalla kuin yleensä.

– Tekstit erottuivat massasta, tuntuivat aidoilta ja yritys kuvattiin sen omilla sanoilla. Hyvässä tekstissä yrityksen brändi välittyy: se tuntuu aidolta ja juuri kyseiselle yritykselle sopivalta.