HEREAS BAKGRUND

 

Från minuthandel till B-to-b-marknadsföring

Herea grundades av Eliina Puijola, som har verkat som utbildare och konsult inom marknadsföring sedan år 2010 i företaget Hienosäätö Coaching Oy som hon äger. Före det var hon vd och chef för en detaljhandelskedja inom gåvo- och inredningsbranschen och fungerade samtidigt som affärsverksamhets- och marknadsföringskonsult för företag inom samma bransch.

Herea är ett dotterbolag till Hienosäätö. Puijola är även delägare i Highline Oy, som är ett samarbetsforum för konsulter specialiserade på en affärsverksamhets olika delområden.

– Under hela min karriär har jag planerat marknadsföring som en del av strategisk affärsverksamhetsplanering. Inom detaljhandeln lärde jag mig dessutom utnyttja begränsade marknadsföringsresurser så effektivt som möjligt. När jag grundade Herea ville jag utveckla våra tjänster så att våra medarbetare har samma utgångspunkt i planeringen: vi anstränger oss för att förstå företagets strategiska målsättning och planerar marknadsföringen utgående från det med hänsyn till resurserna. Alltid är inte strategin solklar, så marknadsföringsplaneraren måste vid behov kunna styra kundens tänkesätt i det avseendet.

Hereas bakgrund