HEREA KARRIÄR

 

Herea-företagaren är ett drivet kommunikationsproffs

Det finns många experter och kreativa yrkesmänniskor i Finland som skulle vilja starta eget företag. Det som hindrar dem kan vara en rädsla för att inte hitta tillräckligt med kunder eller för att inte klara av den egna försäljningen, planeringen och marknadsföringen.

I Finland finns det också många ensamföretagare inom kommunikation vars omsättning inte växer på ett önskvärt sätt eller vars inkomster är mycket oregelbundna. Orsaken kan vara de tidigare nämnda rädslorna, men ofta ligger utmaningen i att få stora företag att köpa ensamföretagarens tjänster. Företag kräver ofta ett mer omfattande utbud av tjänster än vad en enda person kan erbjuda. Dessutom tar det lång tid – ur företagarens perspektiv kanske för lång tid – för ensamföretagaren att bygga upp sitt rykte som en pålitlig samarbetspartner.  Ensamföretagaren måste också sköta både administration och marknadsföring helt själv, vilket är tidskrävande och arbetsamt.

Herea-företagande – koncentrera dig på det konkreta jobbet

Herea-företagande innebär att experter inom olika områden bildar ett professionellt team under ett gemensamt tak, Herea. Herea erbjuder företagare en färdig mall och en affärsmiljö där enskilda företagare är en del av ett team och på så vis kompletterar varandra.  

Genom att samarbeta och utvecklas inom sin bransch med hjälp av Hereas företagarkoncept ökar Herea-företagarens kunskap, rykte och tillförlitlighet snabbare. Dessutom erbjuder Hereas mall en möjlighet för företagaren att koncentrera sig på sitt jobb, eftersom Herea tar hand om det mesta inom administration och marknadsföring. 

Så funkar det

Det är viktigt för våra kunder att få den service som de behöver. Hereas affärskoncept innefattar en idé om att vi arbetar som ett team, även om man som Herea-företagare fakturerar för sitt eget kundarbete. Vi drar också nytta av varandras kunskap och delar med oss av insikter och god praxis.

En Herea-företagares egna företag är inte på något sätt synligt för kunderna. Du rapporterar dina utförda uppdrag i Hereas projektledningssystem och därifrån överförs de till Hereas fakturering. I slutet av månaden betalas företagets andel av den omsättning som du genererat in på ditt konto.

Vem passar Herea-företagande för?

En Herea-företagare är ett proffs inom sin egna bransch, till exempel en innehållsproducent och strateg, AD, fotograf, expert på sociala medier, utbildare eller konsult inom kommunikation – en kommunikationsexpert med minst fem års arbetserfarenhet inom branschen.

Du blir en bra Herea-företagare om du vill arbeta självständigt och utveckla din yrkesroll. Du vill ta hand om ditt jobb självständigt utan en chef bakom axeln och skapa dig ett namn som kommunikationsproffs. Du inspireras av utmaningar och olika sorters kunder. Du tror på ditt eget kunnande så mycket att du vill och vågar sälja in det. Du skräms inte av företagandets risker – du är övertygad om att ditt hårda arbete kommer att säkra dig en plats hos kunderna.  

Hur skiljer sig Herea-företagandet från lönearbete?

Vi ger människor möjligheten att bygga upp en yrkesidentitet baserad på den egna passionen och de egna intressena. Det är sällan möjligt i ett enskilt företag med smala arbetsområden och begränsade möjligheter att gå upp i lön. En Herea-företagare har också en självständighet och frihet som inte finns som löntagare.

Herea-företagandet möjliggör också en växande inkomst, baserad på ens egen kompetens och flit. I det här jobbet ser du genast resultatet av effektivt kundarbete på ditt konto. Om du som anställd känner eller har känt att det arbete du lägger ner inte syns i den lön du får, kan du här på Herea direkt påverka dina inkomster.

Företagarmodellen passar också dig som uppskattar att jobba flexibelt – att arbeta på distans, självständigt planera både arbetsuppgifter och din tid, ta en lång helg ibland eller lite längre semester, kanske sköta jobbet på kvällen i stället för på dagen om du behöver uträtta ärenden. Modellen passar också för personer som vill arbeta intensivt under vissa perioder och därefter ta ut en längre ledighet. Modellen förutsätter att du förstår de risker som kommer med företagandet – du får betalt för det jobb du gör, men du får ingen vanlig lön.  

Så börjar du

Du ingår ett företagaravtal med oss.

Om du inte har ett företag sedan tidigare ska du skaffa dig ett FO-nummer och registrera dig som momsskyldig. Dessutom skaffar du dig en FÖPL-försäkring, vars omfattning du själv bestämmer. Du behöver också en bokförare. Vi hjälper dig så att du kommer i gång – du får grundläggande information och en samarbetspartner inom bokföring genom oss, om du vill.

På Lediga arbetsplatser kan du se vilka Herea-företagare vi söker just nu. Du kan också skicka in en öppen ansökan till herea@herea.fi.

Herea-företagare