05.10.2022

Lemonsoft

Vasaföretaget Lemonsoft planerar affärssystem (ERP) för olika branscher. Lemonsofts historia inleddes år 2006 och företaget har vuxit framgångsrikt ända sedan dess. Företagets omsättning var ca 17 miljoner år 2021.

Herea har en djup förståelse för B2B-processer

Redan under det första mötet fick Lemonsofts marknadsförings- och kommunikationschef Sanna Riskula en känsla av att Herea förstår Lemonsofts bransch.

– Inom B2B är köpprocesserna ofta långa. Våra tjänster skräddarsys enligt kundernas behov, vilket gör vägen till en avslutad affär ännu längre. Eftersom också Herea skräddarsyr sina tjänster i enlighet med sina kunders behov, kändes det lätt att inleda ett samarbete. På Herea förstår man att man behöver jobba hårt för att skapa affärer.

Till Hereas tjänster hör omfattande kommunikations- och marknadsföringstjänster särskilt för B2B-företag. Eftersom tjänsterna alltid skräddarsys enligt kundens behov får företagen en för dem lämplig omfattning på sin kommunikation och marknadsföring.

Herea är en pålitlig och självstyrande kommunikationspartner

Samarbetet med Lemonsoft började med produktion av kundreferenser, men samarbetet har vuxit till att också omfatta karriärberättelser och pressmeddelanden.

– Vi har fått värdefull hjälp med innehållsproduktionen från Herea. Samarbetet är okomplicerat och Hereas innehållsstrateg har snabbt förstått hurudant innehåll vi vill ha och vad vi vill lyfta fram. Vi på Lemonsoft har alltid förstått hur viktiga kundreferenser är i kommunikationen, men tidigare har de på grund av tidsbrist inte prioriterats. När Herea kom med i bilden blev innehållsproduktionen en strukturerad helhet som stöder affärsverksamheten.

Riskula är också tacksam för Hereas snabba reaktioner, flexibilitet och självstyrdhet som kommunikationspartner.

– Det är en lättnad att veta att hjälpen bara är ett mejl eller ett telefonsamtal bort. Jag kan lita på att Herea tar hand om uppgifterna inom utsatt tid utan att jag behöver styra processen. I stället kan jag fokusera på mitt eget arbete och Herea sköter sin egen del. Det är också lätt att utvidga samarbetet med en bekant partner, om behov av fler tjänster inom kommunikation och marknadsföring uppstår under samarbetets gång.

En extern partner frigör tidsmässiga resurser för ledning av marknadsföring och kommunikation

Herea hjälper företag att kartlägga sina kommunikations- och marknadsföringsbehov. Ofta har företagen en tanke om att något borde göras. Det kan dock vara svårt att urskilja klara behov ur en luddig tanke. Samarbetet med Lemonsoft, som inleddes i slutet av år 2021, har framskridit exemplariskt.

– Vi hade ett klart behov av att outsourca en del av vår kommunikation och marknadsföring. Det gjorde det lätt att snabbt inleda samarbetet. Vi sparar verkligen mycket tid när Herea sköter kontakten för kundreferenserna, bokar intervjutider, gör intervjuer, skriver och får kundernas godkännande inför publicering. Jag tror också att våra kunder är mer frimodiga med en extern partner, vilket gör referenserna mer pålitliga än om vi själva hade haft hand om dem.  

I stora företag kan tidsanvändningen eller bristen på den visa sig vara utmanande, och då ger en outsourcad kommunikation välbehövliga extraresurser.

– Det är inte ändamålsenligt att en person gör precis allt till exempel inom marknadsföring. I min ställning behöver jag kunna ha full kontroll, men det är också viktigt att kunna delegera uppgifter vidare. Herea är en pålitlig partner som gör mitt jobb lättare.

 

Blev du också intresserad av att outsourca din marknadsföring, helt eller delvis? Kontakta oss!

Läs om Lemonsofts tjänster här