19.04.2023

Brändi-ilme luo oikean mielikuvan

Brändin ulkoinen ilme kertoo visuaalisesti, mitä ja millainen brändi on. Onnistunut brändi-ilme synnyttää välittömästi oikean mielikuvan, ja visuaalinen ilme täydentää ja kirkastaa sisällöllistä viestiä. Kun todellinen toiminta, sanallinen viestintä ja visuaaliset ratkaisut puhuvat samaa kieltä, ollaan luotu toimiva brändi-identiteetti.

Mistä brändin visuaalinen ilme koostuu?

Visuaalinen ilme koostuu logosta, typografiasta, väreistä, visuaalisista elementeistä, kuvamaailmasta, muotokielestä ja pinnanjaoista. Nämä muodostavat kokonaisuuden, jotka yhdessä ovat brändin persoonan visuaalinen kuva.

Visuaalisen identiteetin suunnittelussa määritellään tyyliä ohjaava suunta; millaista tunnelmaa tavoitellaan? Tyyli voi olla vaikkapa ankaran minimalistinen, jossa pelataan selkeydellä, isoilla tyhjillä pinnoilla, rajoitetulla väripaletilla ja pelkistetyillä kuvilla. Vastakkainen tyyli voi olla runsaan rönsyilevä, jossa värit ja kuviot voivat nousta isoon rooliin kontrastien tai väriharmonioiden ja tunteellisten kuvien avulla. Ilman selkeitä suuntaviivoja brändin yksittäiset visuaaliset elementit voivat luoda aivan toisenlaisen tunnelman kuin on tarkoitus.

Visuaalisen ilmeen hallintaan luodaan ohjeisto, joka määrittelee, miten ilmeen elementtejä käytetään. Näin ilmeestä saadaan johdonmukainen ja tunnistettava.

Brändi-ilmeopas

Kun yritykselle tehdään uusi logo tai sitä uudistetaan, tehdään logoa varten graafinen ohjeisto. Tässä määritellään mm. eri logoversiot, logon värien käyttö eri värisillä taustoilla, logon asemointi ja suoja-alue. Brändi-ilmeoppaassa esitellään edellisten asioiden lisäksi yrityksen typografia, graafiset elementit sekä kuvamaailma. Oppaassa on lisäksi valittuja esimerkkejä visuaalisesta ilmeestä eri käyttökohteissa. Näitä esimerkkejä voivat olla käyntikortit, PowerPoint-pohjat, verkkosivujen ilme ja some-mainonnan ilme.

Miten brändiuudistus käytännössä tehdään? Lue lisää blogistamme!

 

Varaa aika maksuttomaan tunnin keskusteluun, jossa käydään läpi yrityksesi tarve brändi-identiteetin luomiselle tai brändiuudistukselle. Keskustelussa käydään läpi, missä laajuudessa ne kannattaa toteuttaa, jotta toteutus on yrityksen viestinnän kannalta fiksu ja resurssien mukainen. Varaa aika:

AD Minna Husa 044-4113123, minna.husa@herea.fi