20.08.2019

En brandanalys är inte så farlig som det låter – Möjligt få NTM-centralens stöd

En brandanalys är inte alls så farlig som namnet antyder. En brandanalys, alltså en varumärkesanalys, utreder vilka delar som företaget består av. En brandkarta, varumärkeskarta, tar fram de centrala värderingarna och verksamhetsprinciperna.

Den här artikeln har ursprungligen publicerats i Vaasa Insider 12.7.2019. Texten är skriven av Johanna Haveri. Bilder: Sami Pulkkinen.

En brandanalys är inte alls så farlig som namnet antyder. En brandanalys, alltså en varumärkesanalys, utreder vilka delar som företaget består av. En brandkarta, varumärkeskarta, tar fram de centrala värderingarna och verksamhetsprinciperna.

Eliina Puijola pratar med hängivenhet om brand, varumärken. En varumärkesanalys är enligt henne en viktig hörnsten i strategiarbetet. Med analysen som grund är det lätt att bygga varumärket med anpassad intern och extern kommunikation och marknadsföring.

Företaget Hienosäätö Coaching har i snart i tio års tid erbjudit konsulttjänster inom kommunikation och marknadsföring. I grundaren Eliina Puijolas ursprungliga tankar ingick det däremot inte att också förverkliga marknadsföringskommunikationen.

I ett tidigt skede under konsultkarriären märkte hon ändå att kunderna efter att de tillsammans gjort marknadsföringsstrategier eller -planer ofta behövde någon som kunde förverkliga dem, göra planerna till bilder och ord.

Sedan 2015 har Eliina Puijola därför förverkligat marknadsföringskommunikation tillsammans med Herea Oy:s experter.

Strategijobb med NTM-centralens stöd

Eliina Puijola erbjuder även utvecklingskonsultering, som stöds av NTM-centralen, under området marknadsföring och kundförhållanden. Bland hennes viktigaste kunder, även då det gäller NTM-konsulteringen, finns växande industri- och tjänsteföretag. Mycket handlar om företag som vill förbättra sin kommunikation och därmed sitt resultat.

Puijola säger att kunderna sällan tar kontakt för att beställa strategiarbete, utan snarare för att de har ett problem eller vill förbättra något. Bakgrunden till problemet eller förbättringsönskemålet är ändå ofta ett behov av att konkretisera kundens brand och fundera närmare på vad det består av.

Strategiarbetet kan sedan utgöras till exempel av att bygga en varumärkesanalys, en varumärkeskarta eller att göra upp en marknadsföringsstrategi eller -plan. När jobbet med ramarna och grunden är gjorda är det lätt att sätta igång med operativa åtgärder.

– Marknadsföringskommunikation är inte bara att förverkliga extern kommunikation, sakerna måste först göras klara och gås igenom med personalen, så de förstår av vilka bitar företaget är uppbyggt av och kan kommunicera det utåt, säger Puijola.

Ett tydligt brand är grunden för kommunikation

Med den utvecklingskonsultering som stöds av NTM-centralen gör man inte själva marknadsföringskommunikationen utan i stället den strategiska planeringen av den. Som hjälpmedel i konsulteringen använder Puijola ofta varumärkesanalys och -karta, som i sin tur hjälper företagets representanter få en klar bild av företagets styrkor och de faktorer som gör att de skiljer sig från konkurrenterna.

Som resultat av det arbetet föds samtidigt en klar bild av vad företaget berättar om sig själv, både internt och externt. Det här hjälper till att fånga kärnan i budskapet för marknadskommunikationen.

Ett lyckat varumärkesarbete gör det lättare för personalen att förstå företagets interna historia och vision. När personalen förstår det föds en gemensam inriktning och alla verkar i enlighet med företagets principer.

– Branding är en del av marknadsföringens strategiarbete, brandingen bygger historien kring varumärket och kärnbudskapet. I produktifierande marknadsföring planerar man hur produktiferingen kan göras på så vis att kunden tänker att den här produkten är som skräddarsydd för just mig, säger Puijola.

Många konsultkunder, som fått NTM-centralens stöd, fortsätter marknadsföringskommunikationssamarbetet med Herea, som Puijola leder. Men de kan likväl dra nytta av konsulteringens resultat på egen hand eller tillsammans med någon annan reklambyrå.

– Det är viktigt att göra en plan som passar kundens resurser för annars blir tiden och pengarna som satsas på planeringen bortkastade, säger Puijola.

Mer konkurrenskraft

Bokföringsbyrån Vaasa VIICON, som erbjuder tjänster inom ekonomi- och löneadministration, skapade en ny marknadsföringsstrategi tillsammans med Eliina Puijola. I strategiarbetet, med stöd av NTM-centralen, jobbade de till exempel med att visionera fram hurudan VIICONs innehållsmarknadsföring borde vara och hurudana de nya webbsidorna skulle bli.

I samband med det gjordes, på basen av en varumärkesanalys, även en varumärkeskarta för intern kommunikation. I kartan identifierades och beskrevs de centrala värderingarna och verksamhetsprinciperna för verksamheten och tjänsterna.

För mig personligen är det vårt viktigaste verktyg för att kunna ge strategin ett fotfäste, säger Niina Asujamaa, vd för VIICON.
Enligt Niina Asujamaa var erfarenheten från utvecklingskonsulteringen givande. Hon säger samtidigt att det krävde mycket av företaget.
I halvdagar långa konsulteringar satte Eliina Puijola nyckelpersoner på Viicon i arbete för att kunna förtydliga företagets värderingar, sätt att jobba, skillnader mot konkurrenter och typiska kunder.

När varumärkeskartan var klar gick man ännu igenom den med hela personalen.

– Allt det här arbetet skulle vi inte ha lyckats göra på egen hand, säger Asujamaa.

Niina Asujamaa vet att det i sådana här utvecklingsprojekt är upp till kunderna själva att dra nytta av resultaten. På VIICON har man därför gjort mycket jobb med sakerna även efter utvecklingsprojektet.

Företaget har också beställt väggprydnader, tavlor, med budskap för att påminna både personal och kunder om VIICONs värderingar och kundlöften. Kommunikationen sköts också i enlighet med en årsklocka.

– Sådana här projekt är bra för de höjer företagets konkurrenskraft. Eftersom NTM-stödet beviljades blev heller inte kostnaderna för utvecklingsarbetet så höga, vilket sänker tröskeln för att förverkliga projekt, säger Asujamaa.

 

Den ursprungliga versionen kan du läsa här: https://www.vaasainsider.fi/ely-keskus-auttaa/brandanalys-ar-inte-sa-farligt-som-det-later-mojligt-fa-ntm-centralens-stod-for-att-fortydliga-foretagets-brand/