13.06.2022

Certia

”Brändin toiminnan käsikirja on konkreettinen työkalu, ei mitään diipadaapaa”

Korkeakouluille HR-, palkka- ja taloushallinnon palveluja sekä niihin liittyviä järjestelmiä tarjoavan Certian toimitusjohtaja Ulla Laalo otti yhteyttä Hereaan kuultuaan yrityksen brändikarttapalvelusta hyvää palautetta. Laalo koki, että Certian viestintä oli jäänyt muiden töiden jalkoihin, ja että yrityksen brändikin kaipasi kirkastusta.

— Herea veti meille workshopin, joka todella avasi ihmisten ajattelua. Kaikki saivat omat toiminnan käsikirjansa, joissa on linjattu niin Certian ulkoiset kuin sisäisetkin toimintatavat ja sanallistettu yrityksen brändi. Oli todella tärkeää, että brändiin ja toimintatapoihin liittyvät ajatukset puettiin sanoiksi. Toivon, että brändikarttakoulutuksen ansiosta jokaisen työntekijän oma toimintatyyli ja tahtotila kirkastui.

Certialla toiminnan käsikirjaa käytetään niin asiakas- kuin johtamistyössäkin. Kun asiakastyöhön on linjattu tietyt toimintatavat, yrityksen asiantuntijoiden työ helpottuu ja asiakkaat saavat johdonmukaista palvelua. Johtamistyön tukena käsikirja on erityisesti uusien henkilöiden perehdytyksessä. Sillä tulee olemaan yhä enemmän merkitystä tulevaisuudessa, kun Certialla on edessään organisaatiomuutoksia. Laalo uskoo, että toiminnan käsikirjalla tulee olemaan korvaamaton rooli muutosjohtamisen työkaluna.

— Käsikirjasta on apua myös ihan arjen työskentelyssä. Siinä ei ole mitään keksittyä vaan se on sitä, mitä me oikeasti olemme. Toiminnan käsikirjan pariin on aina helppo palata, uudelleen ja uudelleen. Se on konkreettinen tapa asioiden lähestymiseen, eikä mitään diipadaapaa. Toiminnan käsikirja on vaikuttava työkalu yrityksen brändin ja toimintastrategian jalkauttamiseen.

 

Lue lisää Toiminnan käsikirjasta täältä

Tutustu Certiaan täällä