15.11.2021

Certia Oy

”Herea lever sig in i det här lika mycket som vi gör”

Kundägda in-house bolaget Certia erbjuder HR-, löne- och ekonomiförvaltningstjänster samt tillhörande system åt högskolor. När Certias verkställande direktör Ulla Laalo märkte att företagets kommunikation hamnat på efterkälken kontaktade hon Herea. På önskelistan fanns utöver interna och externa kommunikationstjänster även en uppdatering av företagets grafiska profil och image, förtydligande av varumärket och företagets story samt att framhäva och lyfta arbetsgivarbilden mer.

— Samarbetet påbörjades med en varumärkeskarta, varefter vi planerade för en förnyelse av våra webbsidors struktur och innehåll. Herea planerade och förverkligade också webbsidornas visuella uttryck. Efter detta gjorde vi en strategi för den digitala kommunikationen och en operativ plan som genast sattes i verket. Herea sköter också om vår kontinuerliga kommunikation i form av nyhetsbrev och innehåll i sociala medier. Vår önskan om en helhetstjänst är alltså uppfylld.

En utomstående kommunikationspartner som inte känns som en utomstående

Att anlita en utomstående kommunikationspartner gör enligt Laalo att företagets resurser kan koncentreras till det egentliga kundarbetet och personalen kan fokusera på sitt eget kunskapsområde. En professionell kommunikatör har dessutom koll på de förändringar och förnyelser som kontinuerligt sker i kommunikationsbranschen. Tack vare det lämnar företaget inte efter i utvecklingen.

— Våra experter är experter på sitt eget område, och därför var det naturligt att även kommunikationen sköts av en sakkunnig. Det ger oss en känsla av bekymmerslöshet.

Att ta hjälp av en kommunikationspartner var nytt för Certia, och i början fanns det farhågor om hur lyckat det skulle bli att ta tag i företagets branding och göra en varumärkeskarta under ledning av en utomstående person. Farhågorna och osäkerheten skingrandes ändå snabbt.

— Brandingen av vårt företag blev lyckad. Varumärkeskartan är ett imponerande verktyg för att dra upp riktlinjerna för policy och rutiner och för att implementera varumärke och strategi. Hereas Maija Anttila är genuint intresserad av vår story och är lever sig in i detta lika fullt ut som vi gör. Hon känns inte som en utomstående, utan som en av oss. Skratt och humor har det funnits plats för under resans gång. Det är verkligen roligt att jobba med Hereas team och de är riktiga proffs på det de gör.

Satsningarna har gett resultat

Ulla Laalo rekommenderar Hereas tjänster inom intern och extern kommunikation åt alla små- och medelstora företag och oavsett vilken fas företaget är i. Att utnyttja experthjälp gör enligt Laalo företagets kommunikation systematisk, tack vare strategier och årsplaner, och därmed också framgångsrik.

— Resultatet har varit värt alla satsningar. På en kort tid har vi uppnått mer än vi vågade förvänta oss, och dessutom på ett mycket enklare sätt. Vi är mer än nöjda med samarbetet – på Herea vet man verkligen vad som fungerar.

 

Bekanta dig med Certias nya grafiska profil och webbsidor här.
Är ditt företag också i behov av kommunikationstjänster? Ta kontakt med Herea