24.01.2020

Finnlacto

”Nu är det lätt att förklara för kunderna vilka fördelarna är med drickautomaten och hur den fungerar” - Pasi Niemi, VD Finnlacto Oy

Finnlacto Oy är en finsk aktör som marknadsför och tillverkar tillbehör och utrustning för mjölkproduktion, foderkonservering och uppfödning av kalvar och nötkreatur. Företaget utvecklar jordbruksproduktionen på ett aktivt sätt och introducerar ständigt nya högklassiga produkter på marknaden. Med hjälp av dessa produkter kan jordbruksföretagarna förbättra lönsamheten i sina företag och spara såväl pengar som tid i det dagliga arbetet. Hereas uppdrag gällde att bygga ett starkt varumärke för drickautomaten Vasikka-Master® PRO, samt att skapa en produktbroschyr och skriva kundreferenser.

Finnlacto har tillverkat utrustning under detta produktvarumärke i över 15 år. Företaget hade en gammal broschyr, som de en längre tid hade funderat på att förnya.

─ Vi fick inte till någon ny broschyr, varken själva eller tillsammans med en reklambyrå. Nu började vi med att definiera vad varumärket innebär, vilket visade sig vara rätt sätt. Enni hade en bra bild av vilka saker som skulle behandlas så det blev en okomplicerad genomgång. Ingenting extra ältades och vi hamnade aldrig in på några sidospår, säger VD Pasi Niemi.

Enligt Niemi har både innehållet och metodbeskrivningen som Herea gjort fått beröm, och varumärkeskartan och broschyren som baserades på den var mycket lyckade.

─ Vi hade nyligen en grupp gäster från Snellman på besök. Det var lätt att visa på fördelarna med produkten och metoden. Detta förklarar helheten just så som vi ville och hade som mål - helt rätt presentationssätt.

Genomgången tillsammans med ledningsgruppen fick beröm

Varumärkeskartan gicks igenom tillsammans med ledningsgruppen, under ledning av Enni från Herea. Enligt Niemi var detta en mycket bra lösning.

─ Ledningsgruppen består av fem personer dvs. fem åsikter. Det var bra att gå igenom kartan med hela ledningsgruppen. Tillsammans med en utomstående kunde vi mangla det hela och precisera sådant som är viktigt för oss. Vi behandlade ärendet både högt och lågt och vi nöjde oss inte enbart med de olika styrkorna. I vår ledningsgrupp satt två nya delägare som börjat samma år. För dem var det speciellt bra att så grundligt gå igenom produktvarumärket. Vi fick alla en betydligt klarare bild av produkten. Hela processen fick mycket beröm av deltagarna.

Framställningen av broschyren gick som i Strömsö

Herea har inga skilda projektledare, utan innehållsstrategen fungerar som kontaktperson även i efterföljande uppdrag som broschyr- eller videoprojekt.

─ För oss var det Enni som var Hereas ansikte utåt, och med henne gjorde vi både varumärkes- och innehållsarbetet. När AD Minna Husa tog emot passningen för broschyrjobbet kan man säga att det gick som i Strömsö.

Enligt Niemi tenderar kreativa projekt att ofta dra ut på tiden, men i det här projektet bromsades farten inte alls även om en ny person tog vid.

─ Samarbetet var okomplicerat, tidtabellerna höll och tillgängligheten var toppklass. Enni jagade på oss så att även vi fick vår del av jobbet gjord. Enni är uppvuxen på en bondgård och i det här projektet var kunskap om jordbruk ett plus så att vi inte behövde gå igenom grundläggande saker. Utgående från vår egen erfarenhet, kan jag rekommendera Hereas tjänster.

 Läs mera om värumärke och berättelse.