05.09.2019

TK Engineering

Timo Kesti på TK Engineering: ”Arbetet med varumärket hjälpte alla att förstå företagets riktlinjer”

TK Engineering Oy en är expert på CAN-teknologi som samarbetar med flera framstående företag inom olika branscher. Herea har skapat en varumärkeskarta åt TK Engineering – som sedan har tryckts upp som Verksamhetens handbok. Utöver detta ordnades en varumärkesutbildning för personalen, i vilken man behandlade företagets verksamhetsprinciper och riktlinjer.

TKE:s VD Timo Kesti säger att han har fått en stor aha-upplevelse under projektets gång.

- Maija Anttila frågade viktiga frågor av oss, vad vi gör och vart vi är på väg. Framför allt fick jag en insikt om varför jag är företagare och varför jag arbetar på just det här området, berättar Kesti.

Tydliga riktlinjer – både internt och externt

Samarbetet mellan Herea och TKE inleddes då Herea skapade ett pressmeddelande för TKE:s räkning. Pressmeddelandet lyckades nå fram till professionella publikationer och lokala tidningar i Vasaregionen. Detta följdes av en fallstudie till webbplatsen, en case study. Under arbetet föddes ett behov av att förtydliga företagets riktlinjer och även ett ökat behov av intern och extern marknadsföring.

- Jag började fundera på om vår personal har på klart vad vi gör, varför och när. Brandkartan hjälpte alla att förstå vart vi vill komma med företaget. Den hjälper också nya arbetstagare att komma in i och växa med ”vår familj”.

Från produktleverantör till sakkunnig

TKE sysselsätter cirka tio personer, men trots sin storlek arbetar företaget med stora marknadsledande och internationella företag. TKE vill lyfta fram kunskapen åt sin personal gällande marknadsföring och komma från bilden av sig själv som en produktleverantör. Ett mål med varumärkesarbetet var att förändra bilden av företaget med hänsyn till målgrupperna.

- Brandkartan gav oss en tydlig grund för marknadsföringen och för att nå fram till nya kunder – som vi kan använda för all vår marknadsföring. Det som är viktigt är att information skrivs på ett vardagligt språk och inte på ingenjörsspråk. Kesti berättar också att marknadsföringsstilen förändrades på ett mångsidigt sätt efter arbetet med varumärket. När TKE nu säljer sina produkter säljer de samtidigt hela företagets kunskap.

”Hereas verksamhetssätt är professionellt och engagerande”

Kesti berättar att varumärkesarbetet också ökade sammanhållningen bland personalen och tog fram konkreta idéer på förbättringar. Kesti berömmer Maija Anttila på Herea för hennes engagerande och inspirerande stil.

- Maija är en kunnig kvinna. Även fast vi befinner oss på ett väldigt tekniskt område så kunde hon internalisera svåra saker. Framför allt drog hon workshopen på ett inspirerande och enligt oss utvecklande sätt. Vi kommer att fortsätta att samarbeta med Herea även i framtiden.

Läs mera om varumärkeskarta-tjänsten.