26.05.2023

Eliina Puijola styrelsemedlem i Bobi.com Oy: ”Ett varumärke består i slutändan alltid av handlingar”

Puijola stärker företagets styrelse med sin gedigna varumärkeskunskap.

Eliina Puijola, vd på Herea Oy, har blivit vald till styrelsemedlem i Bobi.com. Bobi.com är en Vasabaserad tillverkare av brev- och paketlådor. Utöver den inhemska marknaden exporterar företaget också produkter till övriga Europa, Japan och USA. Leimec Oy, som ägs av Leinolat Group, har tillverkat brevlådor och paketboxar för Bobi.com ända sedan företagets begynnelse. Den tillverkningskunskap som Leimec besitter är en viktig del av produktkvaliteten.

Herea samarbetar med både Leinolat Group och Bobi.com. Genom detta samarbete har Puijola fått bekanta sig med de olika företagen och varumärkena inom både Bobi.com och Leinolat Group.

– Ett varumärke består i slutändan alltid av handlingar. Företag som bygger sina kommunikativa varumärken på verkliga värden och handlingar blir mer framgångsrika än sina konkurrenter. Bobi.com är ett sådant varumärke. Dess framgång bygger på kvalitet, produkter som håller i årtionden. Produktdesignen har stått sig över tid och attraherar konsumenter oavsett kultur. Detta koncept tilltalar mig.

Puijola har också personlig erfarenhet av Bobi-produkternas kvalitet:

– Vår Bobi-brevlåda har stått på samma plats i snart 20 år, och jag tycker fortfarande att den är som ny. Jag blev både smickrad och glad när jag fick inbjudan att bli medlem i Bobi.coms styrelse. Bobis verksamhet konkurrerar inte heller med Hereas kundrelationer, vilket också var en avgörande faktor.

Enligt Puijola är Bobi.com ett intressant exempel på ett företag som har byggt sin verksamhet på nätverkande ända sedan 1991. Förra hösten fördjupades samarbetet mellan Leinolat Group och Bobi.com ytterligare när koncernen blev majoritetsägare i Bobi.com. Förutom koncernen ingår flera andra samarbetspartners i nätverket, inklusive Bobi Holland, som ansvarar för produktfördelning i Centraleuropa.

Lars-Erik Schöring, koncernchef för Leinolat Group och styrelseordförande för Bobi.com:

– Inom Leinolat Group fokuserar vi bland annat på att ha så erfarna styrelsemedlemmar som möjligt med i varje företags verksamhet. De erfarna medlemmarna bidrar med sin kunskap från olika företag. Att be Eliina att bli en del av Bobi.coms styrelse för oss vidare mot detta mål, och jag välkomnar henne som en del av vår styrelse.

Lasse Lehtimäki, affärschef för Bobi.com och styrelse:

– Bobi.com har alltid varit bra på att själv skapa och personifiera sin varumärkesimage. Enligt min åsikt kommer Eliinas inträde i Bobi.coms styrelse ytterligare att stärka detta område, och vi kommer säkerligen att få fler perspektiv och tankar för att fortsätta utveckla fenomenet Bobi.

Bekanta dig med Bobi.com och Leinolat Group