13.01.2021

HEREA förstärker sitt team – Petra Marjamäki ny innehållsstrateg fr.o.m. 4.1.2021

Hereas nya innehållsstrateg Petra Marjamäki förstärker företagets utbud av svensk- och engelskspråkiga tjänster. Nykarlebybördiga Petras modersmål är svenska och hon kommunicerar också på finska och engelska. Petra är utbildad kommunikationsstrateg från Umeå universitet och har tidigare fungerat som frilansskribent, och som kommunikationsspecialist samt koordinator för digital marknadsföring på koncernnivå i internationella företag. Hon har erfarenhet av projektledning och av att producera olika slags texter.

Kommunikation internationellt och på koncernnivå

Globala marknader drar alltmer österbottniska företag utomlands och flerspråkig kommunikation öppnar dörrar till nya marknader. För ett litet företag kan försäljning till utlandet påskynda tillväxten, och då är tydlig marknadskommunikation på engelska avgörande. 

Att kunna kommunicera en tydlig innehållsstrategi och riktlinjer på olika språk är speciellt viktigt på koncernnivå. Här är en flerspråkig innehållsstrateg till stor hjälp.

­—Jag har alltid varit intresserad av och haft lätt för att lära mig olika språk. Dessutom tycker jag om att arbeta systematiskt och tänka långsiktigt. Jag är bra på att genomföra stora helheter, leda projekt och delegera uppgifter, berättar Petra.

Marjamäki har även varit med i större projekt och betonar vikten av god kommunikations- och interaktionsförmåga när det kommer till samarbete och att uppnå mål.

— I komplexa projekt dyker det självklart upp utmaningar, och alla parter är inte alltid överens i olika frågor. Tack vare god samarbetsförmåga har jag ändå kunnat föreslå lösningar som alla parter varit nöjda med och som fört projektet framåt. Även i vardagen gillar jag problemlösning och löser gärna mina vänners problem, skrattar Petra.

Kundcentrerat tänkande och personlig utveckling som drivkraft

Petra är utbildad kommunikationsstrateg men har sedan tidigare även en restonomexamen, och har studerat och arbetat i England och Spanien. På sina tidigare arbetsplatser har hon fungerat som beställare av kommunikationstjänster. Erfarenheten gjorde det tydligt för henne hur viktigt ett kundcentrerat tillvägagångssätt är. 

— När jag beställde kommunikationstjänster fick jag personligen uppleva hurudana tjänster som ger kunden riktig nytta och mervärde. På Herea är kunden verksamhetens mittpunkt, och det var en av orsakerna till att jag blev intresserad av företaget. En affärsförhållande där kundens framgång är ledstjärnan är också det sätt som jag vill jobba på. 

Petra trivs bra i Vasanejden, som varit hennes hemort sedan 2015, och hon ser fram emot sina kommande uppdrag.

— På Herea får jag möjlighet att använda mitt kunnande mångsidigt och arbetsuppgifterna som innehållsstrateg öppnar möjligheten till att utvecklas och lära mig nytt inom just de områden som jag själv är intresserad av. Jag värdesätter att man ger mig ansvar och frihet men också stöd och hjälp när jag behöver det.

Flerspråkighet stöder Hereas tillväxtstrategi

På operativ nivå har Hereas tillväxtstrategi framskridit systematiskt. Att erbjuda tjänster på olika språk är en del av tillväxtstrategin.

—På Herea tillämpar vi en moderat tillväxtstrategi, som grundar sig på en balanserad utveckling av vår verksamhets olika delområden. En del av detta utvecklingsarbete är att öka kunnandet och diversifiera tjänsterna. Vi är glada över att vi har lyckats nå precis rätt slags sökanden, vilket Petra är ett bra exempel på, berättar Eliina Puijola som är verkställande direktör på Herea.