24.09.2019

Herea växte till en sex-personers byrå på fyra år

På Herea arbetar två innehållsstrateger, en AD, en videograf, en teknisk support och en VD. Med undantag för den tekniska supporten så är alla heltidsanställda.

– Mängden arbetstagare har växt snabbare än vad vi hade väntat oss. Vår verksamhet finns i Vilpes byggnad på Fågelberget i Korsholm, dit vi en gång flyttade för att få större lokaler. Kontoret ligger i norra änden av fabriken, vid C-ingången, en ingång som också leder till andra företag. Våra nya utrymmen är fantastiska – en hel korridor med lugna rum samt ett stort konferensrum, säger Eliina Puijola.

Herea har producerat och förädlat sina tjänster åt växande industri- och tjänsteföretag i fyra år.

– Vår styrka är vår iver och strävan efter att popularisera även svåra saker till begripliga texter. Dessutom har vi en mycket realistisk bild av vilka typer av tjänster som ett upptaget pk-företag behöver, säger Puijola.

Enligt Puijola börjar många kunder samarbeta med Herea genom ett första uppdrag, t.ex. när de vill förnya webbplatsen, vilket växer fram till ett kontinuerligt kommunikationspartnerskap. När vi skapar innehållsproduktion till webbplatsen utgår vi vanligtvis från en varumärkeskarta som vi gjort åt kunden. När webbplatsen är färdig är varumärkeskartan fortsättningsvis ett fördelaktigt dokument.

– Jag har över 15 års yrkeserfarenhet och vet hur handlingar utförda av anställda i ett tjänsteföretag påverkar både produktivitet och rykte. Det är därför varumärkets kärna måste kommuniceras på ett lättbegripligt sätt och fungera som ett verktyg. När tillväxtföretag inser att vi skriver ner företagets värderingar under varumärkeskartans verksamhetsprinciper på ett konkret sätt så inser de att det finns potential för att också använda dokumentet som ett internt kommunikationsverktyg. Industriföretag kan i det stora hela räknas som ett serviceföretag där de anställdas eget tänkande, pejlande och attityd spelar en stor roll i kundupplevelsen, säger Puijola.

– Vi ser ljust på framtiden. Vår videograf Erika jobbar heltid hos oss nu i höst när hon tar examen från Tammerfors. Kombinationen av unga talanger som förstärks med en erfaren AD, VD och innehållstrateg bidrar till en trevlig sväng i våra arbetsdagar, säger Eliina.

Bekanta dig med Hereas talanger och deras styrkor under Vi i Herea-fliken!

9S7A6503

9S7A6491

9S7A6496