06.11.2019

Info-TV når ut samtidigt till skiftarbetare, personer med rörligt arbete och olika kontor

Info-TV är en utmärkt kommunikationskanal för den interna kommunikationen på en arbetsplats.

Om man utför skiftarbete på arbetsplatsen eller om inte alla anställda har egen e-post, kan man ändå via info-TV:n nå ut med information till varje anställd.

Info-TV är också en bra lösning för företag med kontor på många olika platser.

Vad används Info-TV:n till?

Info-TV är ett bra verktyg för att friska upp minnet, väcka uppmärksamhet och dela information jämlikt.

På info-TV:n visas vanligtvis aktuella ämnen som leveranssäkerhet, reklamationer, aktuella HR-relaterade frågor och övriga meddelanden. Dessutom är det bra att också publicera extern kommunikation på info-TV:n, så att personalen vet vad som kommuniceras externt. På en info-TV kan man också visa praktiska vardagliga saker som t.ex. lunchlistor, busstidtabeller, väderleksrapporter och hälsa gäster välkomna.

TV-apparater kan placeras till exempel i produktionen, matsalen och entréhallen. Om ett sådant behov finns, kan man även snurra olika innehåll på olika apparater. Till exempel i entréhallen kan info-TV:n välkomna gäster, medan man på tv:n i produktionen kan informera om exempelvis saker i anslutning till arbetarskydd och leveranssäkerhet. Via info-TV:n är det enkelt att skapa information på olika språk till exempel om man har internationella gäster som besöker företaget.

Hur utformas budskapet på bästa sätt?

Ny information för info-TV måste skapas regelbundet för att behålla personalens intresse för kanalen. Gamla presentationer och meddelanden orkar ingen stirra på dag ut och dag in.

Det är enkelt att uppdatera info-TV och det kan göras på distans. Om ingen i företaget har tid att skapa informationen kan detta göras externt. På det sättet säkerställs att kommunikationen sker regelbundet och att informationen är aktuell. 

Hur fungerar info-TV i praktiken?

Hereas partner, Creamarketing, har sålt info-TV-system i cirka fem år. Creamarketings info-TV-app finns på en Chrome-sticka som ansluts till TV:ns HDMI-uttag. Systemet kräver alltså endast en TV-apparat och internetuppkoppling.

Tillämpningen hämtar automatiskt informationen från systemet, så installationen går snabbt. Stickan gör också säkerhets- och andra uppdateringar själv. Info-TV-vyn utformas så att den följer företagets grafiska linje och varumärke.

Enligt Kalle Smeds, vd på Creamarketing, går det inte att missa info-TV:n. Även om samma information skickas via e-post eller visas på intranätet, så lyfter info-TV:n fram budskapet på ett helt annat sätt.

– Ju oftare ett meddelande upprepas, desto bättre fastnar det i minnet. Rörliga bilder och information som växlar är det som gör att folks uppmärksamhet dras mot Info-TV:n.

Var passar en info-TV?

Info-TV-apparater lämpar sig om man har kontor på olika ställen, i fabriker, skolor och entréhallar. Creamarketing har också implementerat info-tv-system på Wasalines fartyg.

– Det här systemet påverkas inte även om nätet skulle vara nere. Chrome-stickan har en hårddisk där data lagras. Naturligtvis kan informationen inte uppdateras om webben inte fungerar, men den befintliga informationen finns kvar, säger Smeds.

Information kan hämtas direkt från ERP-system

Creamarketings Chrome-sticka kan hämta information från andra system, eftersom den har ett öppet gränssnitt. Info-TV:n kan importera t.ex. försäljningssiffror eller beställningsrelaterad information från olika system för verksamhetsstyrning. Systemet kan kopplas till RSS-flöden på olika webbplatser, så att till exempel nyheterna från YLE kan visas på TV:n.

– Det kan också anslutas till kundens Vimeo-konto och den vägen visa videor. Om kunder måste vänta i entréhallen, kan de titta på företagsvideor och annan information på rutan medan de väntar, säger Smeds.

Blev du intresserad av info-TV? Ring, så diskuterar vi mer:

Enni Yli-Hynnilä

tel. 040 166 3230

enni.yli-hynnila@herea.fi