FÖRETAGET

 

Brinner du för ditt specialområde och det du jobbar med eller studerar?

Utvecklar du naturligt ditt arbetssätt och blir bättre för varje gång? Är det viktigt för dig att ditt arbete känns meningsfullt? Om du svarade ja, kan du vara en av oss. Herea är ett växande kommunikationsföretag med passionerade anställda som brinner för sitt arbete. Passion för oss betyder ett naturligt intresse för sitt arbete, vilja att göra det bättre och mod att stå för det man gör.

Vi tror att motivationen ökar när man får arbeta med något som känns viktigt och meningsfullt för en själv. Därför vill vi hitta människor vars naturliga intressen och kompetens kommer till sin rätt i kunduppdrag och när man hjälps åt.

Vi skapar synlighet åt varumärken inom industrin

Vårt uppdrag är att tillsammans med våra kunder skapa identifierbara och ansedda varumärken för växande industriföretag och företag som betjänar dem. Vi intresserar oss för maskinbearbetning och tekniska branscher, energieffektiva lösningar och energioptimering, förnybar energi, återvinning och affärsverksamhet som förbättrar jordens framtid. Vi tror på finskt ingenjörskunnande och dess fördelar – därför vill vi ta hand om kommunikationen för dessa företags räkning. Vi betjänar företag inom den här branschen i hela landet.

I Vasa är vi en känd kommunikationspartner bland industriföretag och vår strategi är att låta vår kundbas växa även på andra industritäta områden i Finland. Vi rankas högt som experter inom industrikommunikation.

Skulle du vilja vara med och skapa sådana här berättelser, i Vasa eller i någon annan stad?

Lön

Vår princip är att varje arbetstagare förtjänar sin lön. Därför baserar vi vår lönesättning på grundlönen och den bonus som genereras från egna kundprojekt. Du kan också bli Herea-företagare. Då är du en av oss precis som alla andra, med samma rättigheter och skyldigheter, men du får en större del av kundprojekten i egen ficka och ansvarar för din löneutbetalning genom ditt företag. Som en Herea-företagare sköts allt ditt kundarbete genom Herea och du har ingen konkurrerande verksamhet. Du ingår en skriftlig överenskommelse med oss, på samma sätt som vi gör upp anställningsavtal med alla våra anställda.

Kundarbete

På Herea ansvarar varje sakkunnig för sina egna kundrelationer. Vi har inga projektledare, offertskrivare eller säljare. Den sakkunniga själv är den bäst lämpade personen att tillsammans med kunden ta reda på vad det lönar sig att välja för att få precis rätt tjänst. Våra kunder uppskattar också den direkta kontakten med producenten – utan överflödiga mellanhänder går budskapet alldeles säkert fram och saker blir gjorda.

Utveckling

När vårt företag växer föds också nya möjligheter att ta på sig större utmaningar. I framtiden kan alltså ledarroller eller utmaningar som du inte tidigare hade sett som en möjlighet bli aktuella.

Arbetsuppgifter

Vi vill skapa meningsfulla berättelser. Vi vill få människor att komma till insikt om eller lära sig något och identifiera sig med innehållet – och köpa idéer, produkter eller tjänster.  Vi ser kommunikation som påverkan som utförs genom marknadsföring, reklam, mediekommunikation, tal, utbildning och upprepning. I vårt arbete påverkar vi kunder, anställda och arbetsgemenskaper inom företag, intressenter och media. Om du vet hur du kan påverka, kan du vara en av oss.

Se våra lediga jobb här.
Öppna ansökningar skickas till herea@herea.fi

Herea karriär