STRATEGIER OCH KONSULTERING

Strategier och konsultering – gallra, sammanfatta, våga – lys upp vägen som du tänker vandra

Det är sällan som kunden i första hand är ute efter att köpa strategisk planering. Problemet ligger ofta i en förfärlig webbplats, bristfällig kommunikation, brist på arbetskraft, sanslöst dålig image i förhållande till verkligheten, dålig synlighet eller någon annan konkret sak som kan identifieras som problem för marknadsföringen.

Det som allt arbete utgår ifrån är dock strategin. Arbetet måste ha struktur och en grund att stå på. Strategin kan bestå av en varumärkeskarta, innehålls- eller marknadsföringsstrategi. Gemensamt för alla dessa är att man måste ta fram utgångspunkt, potential, mål, konkurrensfaktorer, resurser och fatta beslut om vem som ansvarar för vad. Man måste gallra, sammanfatta och våga.

När strategin är klar, görs en operativ plan: vilka åtgärder, vilket innehåll, när och hur. På detta sätt kan man genomföra marknadsföringen steg för steg, i rätt ordning och på ett sätt som är anpassat till företagets resurser.

Vi kan komma till er och kartlägga hur det skulle löna sig att börja planera marknadsföringen och vilket konkret mål den borde leda till. Ta kontakt.

Petra Marjamäki, innehållsstrateg, 040 551 3395, petra.marjamaki@herea.fi

Maija Anttila, innehållsstrateg, 040-154 4436, maija.anttila@herea.fi

Eliina Puijola, CEO, 040-504 1198, eliina.puijola@herea.fi

 

 

Draghjälp från NTM-centralen

Hereas moderbolag Hienosäätö Coaching Oy är auktoriserat av NTM-centralen som konsultföretag med expertis inom marknadsföring. Sedan 2010 har Eliina Puijola inom ramen för Hienosäätö gjort tiotals konsulteringar för företag inom olika branscher. De senaste åren har kunderna bestått av i synnerhet växande industri- och tjänsteföretag.

När ett företag planerar sin strategiska marknadsföring har det möjlighet att göra det med hjälp av konsulteringsdagar från NTM-centralen. För kunden kostar en konsultdag 300 € + moms 24 %, vilket är ett mycket förmånligt sätt att påbörja sin strategiska planering. Utan offentligt stöd är priset för en konsultdag 1 200 €.

Ansökningsprocess och genomförande

För konsultering från NTM-centralen behövs en plan som konsulten gör upp för kunden och för NTM-centralen. Kunden måste godkänna planen. Planen berättar konkret vad man gör vid konsulteringen och vilket slutresultat den åstadkommer. När planen är klar kan kunden ansöka om det överenskomna antalet konsulteringsdagar via länk till en webbtjänst. NTM-centralen behandlar ansökan och konsulten kompletterar ansökan med planen. Om beslutet är positivt kan konsulteringen påbörjas och genomföras enligt plan.

Ifall du är intresserad att ansöka om NTM-stödda dagar, ta kontakt. Du kan också kontakta NTM-centralen på ditt område. Mer uppgifter om konsulteringsdagarna.

Hienosäätö ingår i Highline Oy:s konsultnätverk

Hienosäätö Oy är medlem i och ägare av konsultkoncernen Highline Oy. Highline Oy är ett expertföretag bestående av ett nätverk av självständiga konsulter. Företaget har fungerat som en banbrytande aktör på ett flertal delområden inom finländsk konsultation och utbildning. Företaget grundades år 1986 och dess ägarmedlemmar är expertföretag som verkar runtom i Finland.

Highline Oy fungerar som ramleverantör för flera olika utvecklingsprojekt runtom i Finland och dess medlemmar fungerar som temaexperter inom NTM-centralens olika utvecklingstjänster. Varje företag har sitt eget starka kompetensområde för utveckling av företagens affärsverksamhet. Företagets ledstjärna är att alltid erbjuda den expertsammansättning som bäst motsvarar kundens behov. Highline Oy:s uppgift är dessutom att kontinuerligt utveckla medlemsföretagens kompetens, vilket sker bl.a. genom att nätverket ordnar kurser, möten och regelbunden kontakt mellan företagen samt sparring. www.highline.fi

Strategier och konsultering