VARUMÄRKE OCH BERÄTTELSE

 

Varför bygga ett varumärke, och hur gör man?

Varumärkesskapande, också kallat branding, handlar om att skilja ett företag från konkurrenterna och att samtidigt bygga en konsekvent bild av företaget för dess anställda, kunder och samarbetspartners. Då man bygger ett varumärke så gör man först verbala beskrivningar av olika saker, vilka efteråt utmynnar i en visualisering.

Man kan börja bygga ett varumärke då man vet vad företaget vill berätta. Vilken passion har företaget? Vilka riktlinjer lägger fokus på kunderna? Vilken typ av personlighet har företaget? Vilka saker värdesätter och förväntar sig kunderna? Genom att klä dessa svar i ord så klargör man för kunderna vilka särskiljnings- och konkurrensfaktorer som företaget har.

Med Hereas Varumärkeskarta-verktyg utkristalleriserar du företagets berättelse, kärnbudskap och löfte, och du får ett verktyg som styr din marknadsföring. Läs mer i länken.

Förutom Varumärkeskartan producerar vi också Arbetsplatsens spelregler-handboken. I detta dokument sammanfattas alla regler som gäller på en arbetsplats - för att få alla att spela enligt samma regler.

 

Varumärke och berättelse

En omdirigeringssida har skapats utan att ha något mål.