VARUMÄRKETS VERKSAMHETSHANDBOK

Vässa och tydliggör företagets varumärke och hjälp din personal att agera som en enad front!

Upplever du att det är svårt att kommunicera företagets varumärke till personalen på ett tydligt och konsekvent sätt? Finns det motsägelser i personalens tillvägagångssätt? Behöver du ett verktyg för inskolning av nyanställda och för det övriga ledningsarbetet?

Verksamhetshandboken – varumärkeskarta för företagets kommunikation är ett konkret verktyg för företagets interna och externa kommunikation, samt för lednings- och kundarbete. Med hjälp av verksamhetshandboken stakar du ut riktningen för personalen och leder dem att arbeta enligt samma linje. Handboken lägger dessutom grunden till den strategiska externa kommunikationen, som skapar synlighet och väcker intresse för företaget bland såväl kunder som anställda.

Hur används verksamhetshandboken?

 • som verktyg i inskolning och onboarding av nyanställda
 • som verktyg i utvecklingssamtal
 • som verktyg i rekryteringen
 • som verktyg i förändringsarbete
 • som källa för marknadsföringsinnehåll
 • som ledstjärna för företagets varumärke och strategi
 • för att göra företagets interna och externa kommunikation enhetlig

För vilka slags företag passar verksamhetshandboken?

 • industriföretag
 • tjänsteföretag
 • tillväxtföretag i början av sin verksamhet
 • koncerner och företag, som utökar sina enheter till olika orter
 • företag för vilka organisationsförändringar är aktuella
 • företag som använder sig av ett underleverantörsnätverk

Hur går det till?

Verksamhetshandboken tas fram tillsammans med er. Materialet samlas in under ett workshop-tillfälle tillsammans med företagets nyckelpersoner, varefter Hereas innehållsstrateg sammanställer det färdiga dokumentet. Verksamhetshandboken trycks upp och är sedan enkel att implementera i det praktiska arbetet. En gemensam varumärkesutbildning hålls dessutom för företaget, som tydliggör och konkretiserar företagets varumärke och tillhörande verksamhetsprinciper för varje medarbetare. För arbetet med verksamhetshandboken behöver ni reservera två, ungefär en halvdag långa workshops. Hela processen räcker vanligtvis 4–6 veckor.

Så säger våra kunder om verksamhetshandboken

”Det är inte alltid vi har möjlighet att ses med personalen så det är viktigt att var och en självständigt kan agera i enlighet med varumärket och våra gemensamma spelregler. Handboken har här en central roll”

”Jag rekommenderar detta åt alla företag som har ens en arbetstagare. Det förvånar mig hur något företag klarar sig utan ett sådant här dokument”

”I rekryteringsskedet tar vi hjälp av handboken så att vi kan vara säkra på att ansökandens värderingar och principer speglar företagets. När en nyanställd ska introduceras i arbetet kommer handboken till användning genast under de första timmarna”

 

”Vi har hjälp av handboken i det vardagliga arbetet. I den finns inget påhittat utan den beskriver vad vi faktiskt är. Det är lätt att återkomma till handboken gång efter gång”

”Vi har använt verksamhetshandboken som källa för vår kommunikation. Dessutom har den tydliggjort våra särskiljningsfaktorer och sättet som jag själv pratar om mitt företag”

”Det är ett konkret sätt att ta tag i saker och inget flum. Verksamhetshandboken är ett effektivt verktyg för att implementera och befästa företagets varumärke och verksamhetsstrategi”

Se också denna video: Kalle's Inn varumärkesstrategi, referens

Låter det intressant? Kontakta oss så berättar vi mer!

Eliina Puijola, CEO, 040 504 1198, eliina.puijola@herea.fi

Petra Marjamäki, innehållsstrateg 040 551 3395, petra.marjamaki@herea.fi

Maija Anttila, innehållsstrateg, 040 154 4436, maija.anttila@herea.fi

Varumärkets verksamhetshandbok